Fout
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_BAD_RESPONSE
Hoe helpen wij?

Hoe helpen wij?

Veilig, gezond en geschoold.

Door te investeren in concrete projecten, gericht op een structurele verbetering, creëren we de voorwaarden die nodig zijn om kinderen Veilig, Gezond en Geschoold op te laten groeien. Daarnaast ondersteunen we lokale projecten met de dagelijkse kosten.

Onze activiteiten zijn erop gericht om de benodigde financiële middelen bij elkaar te brengen. Hierbij hechten wij veel waarde aan terugkoppeling en transparantie. Dit zie je vooral terug in de één op één koppeling die wij maken tussen de donatie en het investeringsproject of steunprogramma. Wij noemen dit het werken op basis van gelabelde donaties.

Hoe kunt u helpen?

Er is nog een lange weg te gaan, maar wij geloven in een Zuid-Afrika waar kinderen Veilig, Gezond en Geschoold opgroeien. Wij investeren in de kinderen van Zuid-Afrika zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en daarmee Zuid-Afrika verder kunnen opbouwen. 

Eigen acties

Als vriend van Lunga zet je je eigen talenten in om fondsen te werven waarmee de projecten in Zuid-Afrika kunnen worden ondersteund. Dit kan door je als vrijwilligers in te zetten bij de activiteiten van de Lunga Foundation, maar dat kan natuurlijk ook door zelf een actie te bedenken. 

Nu doneren

To the world you may be one person, but to one person you may be the world. 

Heb je besloten dat je de projecten van de Lunga Foundation wil steunen. Maak dan je donatie over naar het onderstaande rekeningnummer.